Máy chủ: các vấn đề đã được giải quyết


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Phần lớn các sự cố máy chủ hiện nay giải quyết.

Tất cả các tính năng của trang web, cửa hàng kinh tế et diễn đàn bây giờ được phục hồi nhưng có thể có một số lỗi nhỏ, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết về nó diễn đàn dành riêng cho điều này.

Chúng tôi đã có cơ hội để viết một hướng dẫn về tải.

Cảm ơn vì sự hiểu biết của bạn và xin lỗi chúng tôi một lần nữa vì gen có thể gây ra (bạn nghĩ chúng tôi sẽ không muốn gặp những vấn đề như vậy).


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *