Tuần lễ Phát triển Bền vững


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trong năm 4ieme, Tuần lễ Phát triển Bền vững bắt đầu vào ngày 29 tháng 6 tới 4.

Một cách để khuyến khích công dân, cộng đồng và doanh nghiệp thay đổi thói quen để cứu vãn hành tinh và khí hậu.

Khái niệm này, xuất hiện từ Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất 1992 ở Rio, dường như được công chúng biết đến rộng rãi hơn: đó là về kết hợp tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Read more


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *