Lái xe mà không gây ô nhiễm: là nó có thể?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Mise en ligne d’une étude de TPE réalisée par Bieth Olivier et Kieffer Benoit en classe de 1ere Scientifique au Collège Episcopal de St Etienne, Année 2004/2005.

Télécharger le document: rouler sans polluer, c’est possible?

Thảo luận trên diễn đàn


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *