Giảm NOx của động cơ diesel.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Khuyến khích các công nghệ môi trường: Thành công chung của umtec, SMEs và SAEFL

Một công nghệ môi trường mới để giảm triệt để khí thải oxit nitơ từ động cơ diesel: đây là một hệ thống khử nitơ được cài đặt trên xe hạng nặng, mà giảm theo 90% từ chối các chất gây ô nhiễm tiền thân ozone. Sự đổi mới này được phát triển bởi UMTEC, Viện Ứng dụng Umwelttechnik ở Rapperswil (SG), hợp tác với ngành công nghiệp và với sự hỗ trợ từ SAEFL. Giám đốc SAEFL, Philippe Roch, mô tả sự đổi mới này kỳ hạm của xúc tiến các công nghệ môi trường và hoan nghênh sự hợp tác thành công với các DNNVV Thụy Sĩ.

Đọc thêm


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *