Nghiên cứu và phát triển: Hợp đồng mục tiêu mới Nhà nước Ademe 2007-2010


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Cơ quan này thấy khả năng chuyên môn của mình được tăng cường và sẽ nhắm mục tiêu tốt hơn các can thiệp tài chính. Nó cũng sẽ xác định và thực hiện một tá chương trình nghiên cứu lớn để thúc đẩy đổi mới.

(...)

Hợp đồng mới này phải cho phép ADEME thực hiện hành động của mình trong bối cảnh tiến hóa rất mạnh mẽ. Biến đổi khí hậu, tăng nhu cầu về nguyên liệu thô và năng lượng: việc xem xét các vấn đề môi trường đang trở nên phổ biến. Để tiếp tục đáp ứng tốt hơn với những thách thức mới này, các doanh nghiệp của ADEME đang phát triển. Cơ quan, đã trải qua những thay đổi lớn trong bốn năm qua, đã chứng minh khả năng thích ứng của nó.

Sự tiếp tục


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *