Báo cáo của Đại sứ quán


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Voici une selection de quelques rapport de R&D de l’Adit, ces rapports sont disponibles gratuitement au téléchargement en cliquant sur le lien correspondant :

Đánh giá các sản phẩm phụ của sản xuất thịt lợn ở Quebec và
diminution de ses impacts environnementaux
Consulat General de France a Quebec – 6 pages – 15/08/2003
http://www.bulletins-electroniques.com/canada/rapports/SMM03_057

Báo cáo nhiệm vụ "BioMEMS và Công nghệ Nano"
Ambassade de France au Japon – 25 pages – 8/09/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/japon/rapports/SMM04_079

Bán dẫn và từ trường cường độ cao
Ambassade de France au Japon – 7 pages – 26/04/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/japon/rapports/SMM04_054

Tàu tăng tốc từ tính của Nhật Bản và tuyến Chuo-Shinkansen
Ambassade de France au Japon – 11 pages – 22/05/2003
http://www.bulletins-electroniques.com/japon/rapports/SMM03_038

Năng lượng mặt trời ở Israel
Ambassade de France en Israel – 22 pages – 15/05/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/israel/rapports/SMM04_064

Xử lý chất thải ở Nhật Bản
Ambassade de France au Japon – 57 pages – 1/04/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/japon/rapports/SMM04_060Một năm của báo chí Ý xem xét trong lĩnh vực năng lượng
Ambassade de France en Italie – 11 pages – 1/03/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/italie/rapports/SMM04_051

Chính sách môi trường và nghiên cứu công ở Đức
Ambassade de France en Allemagne – 46 pages – 30/12/2003
http://www.bulletins-electroniques.com/allemagne/rapports/SMM04_003

Phương pháp đánh giá vòng đời (LCA) ở Nhật Bản
Ambassade de France au Japon – 9 pages – 1/09/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/japon/rapports/SMM04_078

Nghị định thư Kyoto, thị trường các-bon: triển vọng gì cho
Bresil ? (memo)
CenDoTeC / Ambassade de France au Bresil – 8 pages – 1/10/2003
http://www.bulletins-electroniques.com/bresil/rapports/SMM03_067

Suy thoái mạnh mẽ trong tăng trưởng chi tiêu cho R & D trong ngành
industriel aux Etats-unis pour la periode 2000-2004
Ambassade de France aux Etats-Unis – 4 pages – 1/02/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/usa/rapports/SMM04_019

2004 R & D: Ngân sách hai tốc độ
Ambassade de France aux Etats-Unis – 7 pages – 30/12/2003
http://www.bulletins-electroniques.com/usa/rapports/SMM04_002

Ngành ô tô ở Canada
Ambassade de France au Canada – 12 pages – 1/07/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/canada/rapports/SMM04_074

Tokyo Motor Show 2003
Ambassade de France au Japon – 15 pages – 7/01/2004
http://www.bulletins-electroniques.com/japon/rapports/SMM04_006

Xe điện ở Ý
Ambassade de France en Italie – 23 pages – 1/09/2003
http://www.bulletins-electroniques.com/italie/rapports/SMM04_017


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *