Rachid Nekkaz: ứng cử viên cho chiếc xe pantone!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Ce n’est pas une blague, un « petit » candidat a équipé sa voiture avec un dopage à l’eau.

Ông được hỗ trợ bởi Marc Jolivet người nói về khái niệm về kinh tế học trong những năm gần đây.

Xem một cuộc phỏng vấn video với R. Nekkaz
Để thảo luận về forums
Article Pantone sur le Blog de R. Nekkaz


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *