Khi Khoa học nói: điều đó là không thể


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tác giả của tác giả
Bìa mềm - 159 trang (1999)

khoa học không thể

tóm lại
Một triết gia, ba nhà khoa học và một họa sĩ minh họa hiện có mười hai điều không thể thực hiện được: toán học, vật lý, sinh học, v.v ... Một sự phản chiếu hiệu quả về bản chất của khoa học và các giới hạn của nó

Econology Bình luận
Reflexions sur la pensée et le dogmatisme scientifique qui, par définition ne peut exister!

« Des centains d’expériences sont necessaires à confirmer un principe, alors qu’une seule suffit à l’infirmer »


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *