Khi Renault Sport tiêm nước ...


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trong 1983, Renault Sport đã bơm nước lần đầu tiên trên công thức 1 Turbocompact.

Điều này cho phép các công cụ tăng ích (+ 50% trong 4 năm) bằng cách tăng áp lực tăng. Trên thực tế, áp lực này trước đây bị giới hạn bởi các hiện tượng phá hoại phá hoại mà việc bơm nước giảm xuống.

Phun nước bằng Renault Sport


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *