Chất lượng nước ở Pháp không đạt được mục tiêu của châu Âu


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

La directive-cadre européenne de 2000 impose aux Etats Membres d’obtenir un « bon état » écologique et chimique de l’eau d’ici à 2015.
Mục tiêu này sẽ không thể nào giữ ở Pháp theo một báo cáo về chất lượng nước của Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên (MNHN) công bố vào ngày 6 tháng sáu và hoàn thành dưới sự chỉ đạo của Jean-Claude Lefeuvre, giáo sư danh dự tại Bảo tàng và Chủ tịch Ủy ban khoa học WWF.

Đọc bài viết của our-planete.info


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *