Các vấn đề kỹ thuật với máy chủ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trong quá trình hoạt động bảo trì, máy chủ đã gặp phải một vấn đề kỹ thuật lớn vào khoảng giữa trưa và sẽ được cắt giảm về thể chất.

Le site, les forums et la boutique ont donc été complètement inaccessibles de jeudi midi à samedi au cours de l’après-midi. Cette réactivation est néanmoins temporaire: nhiều trang và chức năng không hoạt động đúng hoặc chưa, ví dụ, cửa hàng.

Chúng tôi đang tích cực làm việc để có được hầu hết các chức năng, liên kết và các trang của trang web lên đến tốc độ càng nhanh càng tốt. Quá trình này sẽ mất vài ngày.

Điểm tích cực cho "sự cố" này: không có dữ liệu bị mất nhờ sự đáp ứng của chúng tôi và của chủ nhà.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi cập nhật các trang và tính năng khác nhau đang được tiến hành.

Cảm ơn sự thông cảm của bạn.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *