Báo chí và vòng luẩn quẩn ...


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Parmis toutes les erreurs quotidiennes donc « normales » sur les chiffres, noms, heures, dates, causes etc…des médias, nous avons eu droit récemment à 2 perles : la fausse agression raciste dans le RER et une fausse décapitation d’un GI en Irak!

Tại sao?

Bởi vì thông tin toàn cầu rơi xuống hơn quảng cáo thu mà phụ thuộc vào bốc thăm hoặc xếp hạng. Nhưng họ phụ thuộc vào tính chất độc quyền của một cái ... không có thời gian để xác minh nguồn gốc và mau! Nó đã được gửi! Nếu đây là một tin sốt dẻo sản, quảng yên tâm về một trong những nhà báo 30 000 trong hoạt động ... nếu chúng ta vượt qua những thông tin toàn cầu luôn mưa!

Và vòng lặp hoàn tất. QED.

Do đó, chúng tôi có thể đặt câu hỏi về độ tin cậy và công bằng của phương tiện truyền thông thân yêu ...

Marc Alias


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *