Làm bỏng ngô với điện thoại di động 3 hoặc 4?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Làm thế nào để làm bỏng ngô với điện thoại di động 4 ...

Hey, không, đó là dựng phim: cuối cùng nó cũng là một chiến dịch quảng cáo của 2000 muộn ... nhưng những nguy hiểm là rất thật!

en débattre sur les forums


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *