Ô nhiễm không khí giao thông bị đánh giá thấp


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Cơ quan Môi trường châu Âu (www.eea.eu.int), trong báo cáo mới nhất của ông "Mười vấn đề giao thông chính và môi trường cho các nhà hoạch định chính sách", nói rằng việc sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra không đầy đủ dẫn đến đánh giá thấp lượng phát thải ô nhiễm không khí từ các phương tiện mới. Chu trình thử nghiệm không phản ánh điều kiện sử dụng thực tế giải thích tại sao ô nhiễm không khí không giảm nhanh như dữ liệu kỹ thuật cho phép nó hy vọng.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *