Laigret dầu: lexicon và các định nghĩa sinh hóa


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:


Thuật ngữ hóa học trong khuôn khổ nghiên cứu quá trình dầu khí Laigret. Định nghĩa của Thierry Saint Germès, 30 Tháng 11 2008 (xem phần Dầu tổng hợp Laigret)

Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Dự án Laigret: lexicon và định nghĩa sinh hóa

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *