Từ, Từ, Từ: vẫn luôn có từ


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:Thực sự là trên không khí này mà Ademe đã phát động chiến dịch cuối cùng của nó: Tiết kiệm năng lượng. Hãy làm nhanh, nó nóng!

Nhưng cần phải có một bước lùi để hiểu rõ hơn quan điểm của tôi về tổ chức này.

11 Tháng 10 2001, tôi ủng hộ dự án của tôi về kết thúc nghiên cứu về quá trình Pantone trước người 30 (thực tế đặc biệt để bảo vệ đơn giản dự án kết thúc nghiên cứu) trong ENSAIS. Kết luận của công việc này (một phần lớn trong số đó là có sẵn trên trang web này) là nhiều khía cạnh đầy hứa hẹn cần nghiên cứu thêm, đặc biệt là ở cấp độ depollution. Rõ ràng nhiều tuyên bố của ông Pantone không thể được khẳng định (và vẫn không được) nhưng nhiều khía cạnh cần nghiên cứu thêm.

Các tìm kiếm mà tôi rõ ràng đã sẵn sàng để thực hiện trong một phần mở rộng của chương trình giảng dạy của tôi. Tôi nhắc bạn, cho thông tin, rằng ANVAR là một đối tác dự án nhưng không thể hỗ trợ các dự án cá nhân: một công ty, một tổ chức công hoặc một hiệp hội đã phải nộp đơn xin trợ giúp. Vì tôi đã tốt nghiệp nên tôi không còn thuộc về ENSAIS nữa. Do đó tôi là một cá nhân đơn giản ... không đủ điều kiện nhận trợ cấp ANVAR.

Một tuần sau, tôi liên lạc với ADEME để yêu cầu họ theo dõi, tôi đã thêm chúng vào bản tóm tắt (cũng có sẵn trên trang này) của dự án của tôi. Câu trả lời duy nhất tôi nhận được, 4 tháng sau tôi xác định, là một sự thừa nhận về biên nhận, tôi báo: "Chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn và chuyển nó đến bộ phận giao thông. Họ có liên lạc với bạn không? "
Câu trả lời rõ ràng là không, vì vậy tôi vội vã trả lời email này bằng cách yêu cầu họ một lần nữa cách tiếp cận để làm theo để phát triển dự án này. Tôi vẫn đang chờ câu trả lời cho email này! Những sự kiện này diễn ra từ tháng 2, tất cả các email đã được lưu giữ làm bằng chứng về đức tin tốt của tôi.

Tôi cũng kèm theo một bản sao của một bản fax chứng minh rằng ADEME nhận thức được nghiên cứu này nhưng cô ấy đã không làm gì cả (về tôi) để giúp họ, ít nhất là về ngoại hình!

Xem bản sao của Ademe

Tóm lại, tôi sẽ nói: đó là vào bạn để tạo nên tâm trí của riêng bạn. Tôi không muốn gì hơn là có thể làm việc trên hệ thống này (và các dẫn xuất của nó) để hiểu và cải thiện nó nhưng có vẻ như nó không thể xảy ra ở đất nước này. Tất cả điều này trong một đạo đức giả vĩnh viễn ...

Vậy tự do nghiên cứu ở nước ta ở đâu?


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *