Pantone và tôi: tập một!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bạn đang có lẽ một lần hỏi làm thế nào Christophe, webmaster của trang web này, rơi vào quá trình Pantone và làm thế nào ông đã xoay xở để thực hiện một kỹ sư End dự án nghiên cứu về vấn đề này hoặc cách cán bộ, giáo viên đã phản ứng với điều này?

Si c’est le cas vous serez sans doute ravi de lire les pages intitulées « Pantone và tôi » qui racontent mes derniers 4 années depuis ma rencontre avec le procédé Pantone. Une petite autobiographie en somme…

Để có một bài đọc thú vị hơn, tôi đã chia những năm 4 này thành nhiều tập phim.

Đọc phần đầu


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *