Thuế mới cho sự tỉnh táo xe


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Les gouvernements britanniques et chinois viennent de modifier largement les taxes applicables aux automobiles, tous deux dans le but de favoriser les voitures les plus sobres.

Đọc bài báo


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *