Phần mới: Pantone trong thực tế


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Ouverture de la section « Pantone en pratique » qui, comme son nom l’indique, regroupe des témoignages de montages « à la Pantone ». Avec comme informations, par exemple :

  • Des témoignages concernant des montages « pantone » de véhicules en 100% Pantone ou, la plupart du temps, en dopage à l’eau.
  • Tổng hợp tài liệu liên quan đến quá trình Pantone.
  • Các liên kết đến các diễn đàn thảo luận để nói chuyện trực tiếp với các tác giả của phim montages
  • Read more


    Nhận xét trên Facebook

    Để lại một bình luận

    địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *