Phần mới: Pantone trong thực tế


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Mở phần "Pantone trong thực tế", như tên cho thấy, bao gồm lời chứng thực của dựng phim "trong Pantone". Với thông tin, ví dụ:

  • Các lời khai liên quan đến việc gắn kết "pantone" của các phương tiện 100% Pantone hoặc hầu hết thời gian, nước doping.
  • Tổng hợp tài liệu liên quan đến quá trình Pantone.
  • Des liens vers les forums de discussion pour parler directement avec les auteurs des montages
  • Read more


    Nhận xét trên Facebook

    Để lại một bình luận

    địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *