Cuộc thăm dò ý kiến ​​mới


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:Đây là kết quả của cuộc khảo sát cũ:

Chúng tôi đang suy nghĩ về việc tạo ra một hiệp hội "econology". Bạn có tham gia cái này không? Nếu vậy, số tiền lệ phí hàng năm bạn nghĩ là đúng?

Có, ít hơn 15 €
26.13%
(Phiếu 29)

Có, giữa 15 và 50 €
38.74%
(Phiếu 43)

Có, giữa 50 và 100 €
4.5%
(Phiếu 5)

Vâng, nhiều hơn 100 €
9.01%
(Phiếu 10)

Không
21.62%
(Phiếu 24)

Tổng số phiếu: 111 phiếu bầu.
Chúng tôi sẽ đưa những kết quả này vào tài khoản cho tương lai.

Chúng tôi mời bạn trả lời cuộc thăm dò mới về hành lang và hành lang. Cảm ơn bạn đã tham gia.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *