Công nghệ Pantone trong Khoa học và Cuộc sống tháng Mười Một 2007


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một bài viết về dự án echo-engine của Douai Mines đã được xuất bản trong Science et Vie mới nhất.

khoa học và đời sống động cơ pantone

Thật đáng tiếc là nhà báo Grumberg đã không phân biệt được doping với nước (nay gọi là hệ thống Gillier-Pantone) 100% Hệ thống Pantone được kiểm tra bởi Mines. Ngoài ra ông đã không đề cập đến Econologie.com nhưng ông đã hứa với chúng tôi để làm như vậy trong các độc giả mail của tháng mười hai. Thật vậy, Julien Rochereau và tôi đã tham gia vào sự phát triển của bài báo này. Julien R. là tác giả của lý thuyết ion hóa hơi nước, cho đến nay, lời giải thích chính xác nhất của kết quả thu được trong một doping nước.

Tìm hiểu thêm về các diễn đàn và đọc phần đầu của bài báo: công cụ pantone trong khoa học và cuộc sống.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *