Động cơ Pantone: Báo cáo đầy đủ về kỹ sư ENSAIS


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Xuất bản báo cáo kỹ sư đầy đủ (trang 117 ở định dạng .pdf) về quá trình pantone.

Nó thay thế và hủy bỏ dứt khoát các phiên bản phân phối khác mà chỉ bao gồm phần thực nghiệm IV.

Chú thích và chỉnh sửa cũng được thực hiện để cập nhật một số giả định nhất định.

Bất kỳ nhận xét nào được hoan nghênh, sử dụng les forums.

Tải xuống báo cáo và đọc bản tóm tắt


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *