Động cơ Pantone: nước doping trở thành hệ thống Gillier-Pantone


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Vì nhiều lý do, chính yếu là sự nhầm lẫn có thể xảy ra với hệ thống 100% Pantone (xembài viết pantone từ S & V), nous avons décidé, en accord avec le site Quanthomme, initiateur du dopage à l’eau, de renommer le systeme de dopage à l’eau en « système (ou moteur) Gillier-Pantone » (ou système GP) afin de rendre hommage au tout premier agriculteur ayant installé le système sur ses moteurs.

Đối với các hồ sơ, tôi đã đến thăm và thấy 22 cuối cùng 2001 máy kéo kết thúc và do đó đã gặp ông Gillier!

Không có người khởi xướng khác của hệ thống Gillier-Pantone mà ông Gillier (khuyên bởi ông David, trang web nổi tiếng Quanthomme), và điều này ngược lại với những gì mà một số người bán hàng yêu cầu. Rõ ràng những cải tiến đã được thực hiện bởi họ trong những năm qua để cải thiện thiết kế và tích hợp doping nước.

Đọc các cuộc thảo luận trên các diễn đàn về Hệ thống Gillier-Pantone


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *