Cryogenic engine và Pantone cùng tôi: nhiều hơn!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đưa các trang 2 trực tuyến:

1) Pantone và tôi (phần 2th): Để biết thêm về cuộc gặp gỡ của tôi với Pantone, tìm kiếm công việc của tôi và tạo ra kinh tế học.

Đọc trang

2) Lưu trữ năng lượng bằng cách nén chất lỏng (không khí hoặc loại khác) hoặc cách lưu trữ năng lượng lạnh. Trang này bao gồm:
- một bài viết trừu tượng
- báo cáo kỹ sư sinh viên
- bằng sáng chế của Hoa Kỳ

Đọc bài viết và tải về báo cáo và bằng sáng chế


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *