Cập nhật trang web


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Cập nhật một số tính năng của trang web, và chính quy sẽ thấy rằng các tải trang cũng như các phương tiện truyền thông là dễ đọc hơn.

Hàm XML có sẵn lại; nếu bạn có một trình đọc RSS, bạn có thể nhận tin tức trực tiếp từ trang web.

Nhiều cải tiến nhỏ và chức năng khác cũng đã được thực hiện.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *