Giao tiếp tốt hơn về kinh tế


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Thực hiện hai cải tiến để giúp bạn giao tiếp trên trang web này.

1) Phần "Giao tiếp" hoặc là (và sẽ) trình bày các yếu tố khác nhau liên quan đến giao tiếp (nội bộ hoặc bên ngoài). Với, ví dụ, một trang để lấy Biểu ngữ và biểu trưng Econologie.com.

2) Une « boite » appelée « En direct du forum » qui donne les derniers messages postés sur le forum de discussion. Nó được đặt bên dưới hộp "Tài liệu"


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *