Hạn chế đến 115 Km / h sẽ không được thực hiện.


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Hạn chế tới 115 Km / h sẽ không được áp dụng. Ngay cả khi nó có thể đã có ảnh hưởng đến môi trường, nó vẫn còn rất nhiều (nó sẽ là khá tốt để tôn trọng 130).

Mặt khác, thuế đối với các phương tiện gây ô nhiễm nhiều nhất (> 200g CO2 / km) sẽ được áp dụng chính xác.

Voir le sujet du forum về điều này.

Khuyến khích các phương tiện sạch hơn (không có gì cách mạng) cũng như giúp đỡ (đã bị 2 cách đây nhiều năm) để vận chuyển công cộng của tỉnh sẽ được áp dụng.

Xem bài báo xuất bản


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *