Phương tiện cá nhân ở Pháp: dữ liệu và tài liệu tham khảo


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Ademe xuất bản mỗi năm một báo cáo về khí thải, tiêu thụ và đặc tính kỹ thuật của xe khách ở Pháp.

Để đọc những số liệu và thứ hạng chính này: Ademe.fr/carlabelling/

Bạn sẽ tìm thấy nhiều hơn vận chuyển và các tập tin xe hơi để tải về tại đây


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *