Các ưu tiên của Lepeltier trong 2005


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Trong bài thuyết trình truyền thống về những lời thề của ông đối với báo chí, Bộ trưởng Bộ Sinh thái đã nhắc lại những ưu tiên của ông trong năm bắt đầu:
- Chống biến đổi khí hậu: thực hiện kế hoạch khí hậu, chuẩn bị "của một nghị định thư mới đầy tham vọng hơn so với Nghị định thư Kyoto".
- Bảo tồn đa dạng sinh học: hoàn thành mạng lưới Natura 2000, quyết định liên quan đến việc tái sản xuất gấu ở Pyrenees.
- Đổi mới chính sách nước: thông qua hóa đơn tiền nước, và thông qua các kế hoạch hành động cho mỗi dòng sông.
- ngăn ngừa rủi ro tự nhiên và công nghệ, và chống ô nhiễm môi trường: giảm nguồn chất thải, thực hiện quy định của pháp luật 2003 nguy cơ, thực hiện các cuộc tranh luận của quốc hội kế hoạch sức khỏe môi trường về an toàn hạt nhân và chất thải phóng xạ.
- Thúc đẩy phát triển bền vững, đặc biệt thông qua chính sách khuyến khích và quản lý nghiên cứu.
Để đọc bài phát biểu của Serge Lepeltier, cliquer ici.

Antoine Blouet http://www.enviro2b.com/

Kinh tế lưu ý: "chúng tôi" sẽ nói về nó trong 365 ngày! Tôi không biết nhưng tôi có một thời gian khó tin vào đức tin tốt của mình


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *