Kyot-home: số liệu thống kê mới đã đến


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Có 3 hàng tháng, chúng tôi đã thêm một tính năng mới cho phép xếp hạng khí thải CO2 trong nước.

Chúng tôi đã cải thiện đáng kể xếp hạng này bằng cách thêm loại nhà ở và hệ thống sưởi cho phép so sánh tinh tế hơn.

Chúng tôi cũng rất hài lòng với sự gia tăng đăng ký, chúng tôi đã chuyển từ 200 sang 280 trong ba tháng, số lượng khách truy cập cũng tăng lên đáng kể trong những tuần gần đây.

Vì vậy, ngày hôm nay, 26 tháng mười một 2006, chúng tôi có 68 kyot'homes đăng ký 108 có dữ liệu đầy đủ. Hãy để 63%, có 3 tháng chúng tôi đã có 56%.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *