Vật liệu cách nhiệt, cách điện bằng gỗ và vật liệu tự nhiên


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bài viết này là một phần của bài viết chung về các hệ số truyền nhiệt.

Read more:
- Diễn đàn cách ly Habitat
- Tài liệu so sánh về cách điện tự nhiên và sinh thái

Lambda được đưa ra trong W / mK

Ánh sáng hardwood 435 750 gỗ nặng hardwood nặng 565 200 gỗ nhẹ gỗ nặng p> 870 0.29
Nút chai nút chai p Nút chai mở rộng tinh khiết p Nén rơm 0.12
Panneau de contreplaqués 250 Panneau de contreplaqués 350 Panneau de contreplaqués 450 Panneau de contreplaqués 500 Panneau de contreplaqués 600 Panneau de contreplaqués 750 Panneau de contreplaqués p Panneau de fibres 200 Panneau de fibres 350 Panneau de fibres 550 Panneau de fibres 750 Panneau de fibres p Panneau de particules 270 Panneau de particules 450 Panneau de particules 640 Panneau de particules p Résineux léger p Résineux lourd 520 Résineux mi-lourd 435 Résineux très lourd p > 610 0.23


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *