Cách nhiệt, hệ số lambda của vật liệu đất nung


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bài viết này là một phần của bài viết chung về các hệ số truyền nhiệt.

Lambda được đưa ra trong W / mK

Mật độ danh nghĩa đất nung 1000 0.34
Mật độ danh nghĩa đất nung 1100 0.38
Mật độ danh nghĩa đất nung 1200 0.41
Mật độ danh nghĩa đất nung 1300 0.46
Mật độ danh nghĩa đất nung 1400 0.50
Mật độ danh nghĩa đất nung 1500 0.55
Mật độ danh nghĩa đất nung 1600 0.60
Mật độ danh nghĩa đất nung 1700 0.64
Mật độ danh nghĩa đất nung 1800 0.69
Mật độ danh nghĩa đất nung 1900 0.74
Mật độ danh nghĩa đất nung 2000 0.79
Mật độ danh nghĩa đất nung 2100 0.85
Mật độ danh nghĩa đất nung 2200 0.92
Mật độ danh nghĩa đất nung 2300 0.98
Mật độ danh nghĩa đất nung 2400 1.04


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *