Phỏng vấn về Hành động Tự động Moto


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đặt trực tuyến toàn văn của một cuộc phỏng vấn tôi đã thực hiện về doping nước.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện bởi Katia Lefebvre và góp phần vào việc viết bài viết cho Action Auto Moto.

Nhưng như rất ít ý kiến ​​của tôi đã được lặp đi lặp lại trong cuộc phỏng vấn, tôi quyết định phát sóng nó.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *