HVB: chính xác và vững chắc vị thế của Nhà nước Pháp!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

« L’utilisation des huiles végétales pures ou en mélange comme carburants est interdite. »

Đây là vị trí hiện tại của chính phủ Pháp. Nó có, ít nhất, công bằng được rõ ràng và chính xác, đây là những điểm gợi lên:

 • Việc sử dụng dầu thực vật tinh khiết hoặc hỗn hợp làm nhiên liệu bị cấm
 • Việc sử dụng dầu thực vật làm nhiên liệu làm cho TIPP phải trả
 • Các nhà sản xuất ô tô đang chống lại việc sử dụng trực tiếp dầu thực vật tinh khiết trong động cơ ô tô
 • Có thể phát triển pháp luật
 • Ra mắt 27 / 09 / 2005 của Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp, DGEMP.

  Đọc bài báo


  Nhận xét trên Facebook

  Để lại một bình luận

  địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *