Dầu thực vật tinh khiết: báo cáo kỹ sư


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Đặt trực tuyến một báo cáo kỹ sư có tiêu đề: "Sử dụng dầu cọ làm nhiên liệu trong động cơ diesel"

Báo cáo này được sản xuất bởi Barthélémy DE THEUX nhằm đạt được bằng Thạc sỹ Kỹ thuật Công nghiệp Kỹ thuật Điện.

Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là một trong những báo cáo toàn diện nhất về tình trạng bốc hơi dầu. Thật vậy; tất cả các khía cạnh hóa lý liên quan đến sự cháy (số cetan, điểm cháy, trùng hợp ...) được đề cập. Những khía cạnh này là không may thường bị bỏ qua hoặc bỏ qua bởi những người bảo vệ dầu nhiên liệu.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *