Hướng dẫn thiết thực cho phát triển bền vững do ADEME xuất bản


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Tóm tắt: Một ý tưởng sắp tới - Đi chơi trong nhà vào kỳ nghỉ - Thực hành khi mua sắm - Bắt đầu làm việc - Làm việc cùng nhau, lãnh đạo và các quan chức được bầu - Dẫn đầu bằng ví dụ - Hàng đầu như là một sinh viên) - Tham gia như là một công dân - Hãy theo dõi thế giới - Các trang web để tham khảo ý kiến ​​- Sách để phức tạp - và một bảng chú giải thuật ngữ có sẵn.

Có trên trang này:
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/dev_durable/index.htm


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *