Google hỗ trợ Ngày Trái đất


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

A l’heure du 20 ieme « anniversaire » de Tchernobyl ( sur lequel nous préparons un dossier « intéressant » ), google soutien aujourd’hui la Journée de la Terre comme en témoigne leur logo :


Visiter google

Trouver des sites sur l’opération « Journée de la Terre »


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *