Hạt nhân nhiệt hạch


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Nghiên cứu hợp tác về một nguồn năng lượng mới: sự hợp nhất hạt nhân.

Từ khoá: hợp nhất, hạt nhân, ITER, năng lượng, tương lai, điện, hydro, plasma

La recherche sur la fusion nucleaire est en grand mouvement : l’Europe a franchi la prochaine etape en decidant de construire le reacteur de fusion ITER a Cadarache. Afin de soutenir ce projet, des chercheurs du centre de recherche de Julich se sont unis avec les universites de Bochum et Dusseldorf pour fonder l’institut virtuel » ITER-relevant Plasma Boundary Physics » (IPBP). Ils veulent ainsi relier encore plus fortement leurs activites dans ce domaine et utiliser leur multiple savoir-faire de maniere commune. Une premiere reunion a eu lieu debut decembre au centre de physique de Bad Honnef.

Do mối đe dọa về tình trạng thiếu năng lượng có thể xảy ra trong thế kỷ này nên nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng mới có tầm quan trọng đặc biệt. Hợp nhất hạt nhân, nhằm tái tạo các cơ chế xảy ra trên mặt trời (sự kết hợp của nhân
hydro, giải phóng rất nhiều năng lượng, nhiên liệu cũng không thực tế), có thể trở thành một trong những nguồn năng lượng mới.
Nghiên cứu nhiệt hạch quốc tế, thông qua các cơ sở thực nghiệm khác nhau, đã chỉ ra rằng các nguyên tắc vật lý cho việc đốt cháy lửa hợp nhất được biết đến. Các nhà nghiên cứu bây giờ phải có thể vận hành một nhà máy nhiệt hạch khả thi về kinh tế trên cơ sở liên tục. Bước tiếp theo theo hướng này là hợp tác quốc tế cho việc xây dựng kế hoạch của lò phản ứng nhiệt hạch ITER có công suất là 500 megawatts.

Hoạt động liên tục đặc biệt phụ thuộc vào khả năng của các nhà nghiên cứu để nắm vững mức phí của các bức tường lò phản ứng để chúng có đủ tuổi thọ. Plasma nhiệt hạch lên tới hàng triệu độ trong vùng lân cận của các lò phản ứng.
Các nhà nghiên cứu nhiệt hạch hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Julich đã cùng với các nhà vật lí plasma của Đại học Ruhr-Bochum và Đại học Heinrich Heine ở Dusseldorf nghiên cứu chi tiết những tương tác tồn tại giữa plasma nóng và các bức tường của
lò phản ứng để góp phần vào sự thành công của dự án ITER. Ba trường đại học sẽ tập hợp kiến ​​thức và các phương tiện khác nhau để thực hiện dự án này được cộng đồng Helmholtz hỗ trợ.

Liên hệ:
- Tiến sĩ Renee Dillinger - Forschungszentrum Julich, 52425 Julich - điện thoại: + 49
2461 4771, fax: 49 2461 61 4666 - email:
r.dillinger@fz-juelich.de -
http://www.iter-boundary.de
Nguồn: Depeche IDW, thông cáo báo chí của trung tâm nghiên cứu của
Julich, 07 / 12 / 2004
Biên tập: Nicolas Condette,
nicolas.condette@diplomatie.gouv.fr


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *