Trường đại học cộng đồng-doanh nghiệp-cộng đồng Thứ ba, 21 Tháng 2 2006


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Môi trường như một cơ hội phát triển »

Un forum organisé par le master « développement durable, management environnemental et géomatique » de l’Université Paris I

Để biết thêm thông tin và chương trình: Cliquez ici


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *