Băng tan trong Bắc cực bị ô nhiễm ở Đông Nam Á


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một phần các hạt mịn trong hệ thống treo do hoạt động của con người tạo ra, đặc biệt ở Đông Nam Á, sẽ góp phần làm tan băng ở Bắc Cực. Dorothy Koch của Đại học Columbia và James Hansen của Viện Nghiên cứu Không gian Goddard đã thu thập dữ liệu hình ảnh sâu sắc và đã cố gắng sử dụng mô hình
(GISS), để xác định nguồn gốc của các hạt cacbon có mặt trên Bắc Cực.

Leurs travaux, publiés dans le Journal of Geophysical Research, montrent une corrélation entre la fonte, dans le temps et dans l’espace, des glaciers de l’Arctique et les quantités de « suie » produites par l’homme au cours du 20ème siècle. En effet, les particules de suie, lorsqu’elles se déposent sur la glace, favorisent l’absorption de lumière, accélérant le dégel et leur présence dans le ciel nordique altère la météorologie en réchauffant l’air. Le phénomène n’est donc pas seulement la conséquence du réchauffement climatique global.

Khoảng 1/3 nguồn ô nhiễm ở Bắc Cực là do phát thải cácbon ở Đông Nam Á, một phần ba do cháy rừng và các đám cháy rừng hoang dã khác, và phần còn lại là do ô nhiễm ô tô ở phương Tây và ô tô. Và mặc dù sự ô nhiễm của các nước công nghiệp hóa lưu thông ở các dòng khí quyển khá thấp, từ châu Á có các tuyến đi lên cao hơn tới tầng đối lưu.

LAT 24 / 03 / 05 (Khô bằng bồ hóng làm tăng độ nóng chảy, nghiên cứu)
http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/arctic_soot.html


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *