Chức năng của giáo dục quốc gia Pháp: Ngân sách và lạm dụng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Công đoàn và chức năng xã hội và lạm dụng trong Giáo dục Quốc gia Pháp

Read more:
- Một một video thú vị nữa về hệ thống giáo dục của các công ty phát triển của chúng tôi et tranh luận tương ứng: giáo dục, tại sao?.
- Xem thêm cuộc tranh luận này về khoảng trống trong các chương trình giáo dục quốc gia


Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Chức năng của Giáo dục Quốc gia Pháp: Ngân sách và Lạm dụng

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *