Thuế của Pháp về năng lượng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Thu thuế và năng lượng

Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp, bao gồm Tổng cục Năng lượng và Nguyên liệu (DGEMP), xây dựng và thực hiện chính sách của chính phủ trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng. khoáng sản nguyên liệu.
Nhiệm vụ của nó có thể được nhóm lại quanh năm trục:
- đảm bảo an ninh cung cấp năng lượng và nguyên vật liệu;
- Củng cố khả năng cạnh tranh của các sản phẩm và ngành công nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu và do đó tham gia vào sự phát triển của việc làm;
- góp phần phát triển bền vững bằng cách tiết kiệm tài nguyên khoáng vật, giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân và chất thải;
- tăng cường năng lượng và tài sản khai thác;
- thúc đẩy hợp tác quốc tế về năng lượng và khai thác mỏ.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *