Thuyết phục thử nghiệm hệ thống phát điện từ lực sóng


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Các nhà khoa học từ việc chuyển đổi năng lượng của Viện Viện Khoa học Trung Quốc tại Quảng Châu đã quản lý để tạo ra ổn định năng lượng điện từ sức mạnh của sóng trong thử nghiệm trên biển của họ hệ thống mới.

Les resultats experimentaux du systeme se sont reveles satisfaisants en terme de stabilite et de performance dans le cas de petites vagues.Les vagues sont une source d’energie peu exploitee car tres instable. Des statistiques ont revele que l’energie maximale qui peut etre generee est 7 a 10 fois superieure a la moyenne d’energie obtenue en dix minutes. L’essai du nouveau systeme a permis de produire 6 kW et a montre une bonne stabilite.

Viện dự định xây dựng nhà máy điện sóng đầu tiên. Nó sẽ sản xuất điện cho việc tiêu thụ của một ngôi làng và cũng cho việc khử muối nước.

Nguồn: Học viện Khoa học Trung Quốc,
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/news/detailnewsb.asp?infoNo=25327 ;
Viện chuyển đổi năng lượng ở Canton,
http://www.giec.ac.cn/giec/giec_english/index.htm


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *