Gió trong ảnh và video


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Wind Power là cơ sở dữ liệu của tuabin gió và trang trại gió trên khắp thế giới. Nó chứa nhiều phòng trưng bày ảnh, dữ liệu kỹ thuật liên quan cũng như video.

Thăm điện gió


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *