Môi trường: là đô thị của bạn có nguy cơ?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Khám phá Prim.net, trang web của Bộ Sinh thái dành riêng cho công tác phòng chống rủi ro tự nhiên và công nghiệp. Đặc biệt, nó đề xuất cho người dùng Internet nhận thức về những rủi ro
các vấn đề môi trường trong đô thị của họ. Prim.net trở lại mặt trước của các tin tức với việc công bố một nghị định thứ năm 17 tháng hai sớm cho người mua và người thuê nhà hoặc căn hộ để biết nếu tòa nhà nằm trong một khu vực rủi ro.

www.prim.net


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *