Năng lượng của tánh không: kết luận về việc sử dụng nó ... nguy hiểm không?


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:


Kết luận khoa học và triết học về việc sử dụng năng lượng tự do quy mô lớn bởi Arthur C. Clarke Xin vui lòng!

Tải xuống tệp tin (có thể yêu cầu đăng ký Bản tin): Năng lượng của tánh không: kết luận về việc sử dụng nó.

Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *