Năng lượng mặt trời: Đang tiến hành


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Bản phát hành trực tuyến của phần đầu tiên của tệp năng lượng mặt trời. Nhấp vào tiêu đề để đọc bài báo.

Các bài báo có sẵn:

1) Giới thiệu và định nghĩa.
2) Pháp bản đồ của mặt trời.
3) Nhiệt năng lượng mặt trời.
4) Mặt trời quang điện.
5) Năng lượng mặt trời cơ học (hoặc nhiệt động lực học).
6) Ví dụ về cơ học lượng tử: một động cơ Stirling mặt trời.
7) Năng lượng mặt trời "ngưng tụ".
8) Điều hòa không khí lạnh mặt trời.
9) Xây dựng hệ thống nhiệt năng lượng mặt trời của bạn.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *