Năng lượng, sinh thái, kinh tế


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Viên thuốc & T. Odum
257 trang (30 Tháng 7 1998)

Các tác giả cố gắng tìm ra một lối đi có phương pháp giữa sinh thái và kinh tế học (econology?). Các vector họ sử dụng là năng lượng. Thay vì kỹ thuật định hướng, quan điểm kinh tế của xem là không bị các tác giả bỏ qua.

Econology Bình luận
Giới thiệu tuyệt vời về phân tích năng lượng sinh thái và kinh tế vĩ mô của môi trường. Dành riêng cho những người có cơ sở kỹ thuật tốt.

Không nghi ngờ gì về cuốn sách cơ bản của bất kỳ nhà kinh tế học nào.


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *