Kinh tế học về số lượng và trong ngắn hạn!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Mở phần "Kinh tế học về số liệu và tóm tắt".

Nguyên tắc là để trả lời, rõ ràng và với các khái niệm đơn giản và hình ảnh, cho các câu hỏi "chủ đạo" về hệ sinh thái học (theo nghĩa rộng nhất của nó).

Tại thời điểm này chúng tôi đã trả lời các câu hỏi 4: năng lượng của một lít nhiên liệu, sự đóng góp vào hiệu ứng nhà kính của một kg thịt, sức mạnh của lò phản ứng hạt nhân, sản lượng của một nhà máy điện hạt nhân ...

Read more

Posez vos questions ou remarques sur le forum chuyên dụng


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *