Kinh tế học về số lượng và trong ngắn hạn!


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Ouverture de la section « L’econologie en chiffres et en bref ».

Le principe est de répondre, clairement et avec des notions simples et imagées, à des questions « grand public » à propos de l’éconologie (dans son sens le plus large).

Tại thời điểm này chúng tôi đã trả lời các câu hỏi 4: năng lượng của một lít nhiên liệu, sự đóng góp vào hiệu ứng nhà kính của một kg thịt, sức mạnh của lò phản ứng hạt nhân, sản lượng của một nhà máy điện hạt nhân ...

Read more

Đặt câu hỏi hoặc nhận xét của bạn trên diễn đàn dành riêng


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *