Doping nước trong Autoplus 895


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một chiếc xe bị pha nước với quy trình Pantone (hoặc theo hệ thống G từ quá trình Pantone) đã được thử nghiệm trong số mới nhất của Autoplus.

Thử nghiệm này được thực hiện trong một thử nghiệm so sánh về các nhà kinh tế nhiên liệu "phép lạ".

Điều thú vị cần lưu ý là đây là nước doping là duy nhất "economizer" người thuyết phục (ít nhất là trên giảm tiêu thụ) các nhà báo của autoplus. Mặt khác, nó là một chút thất vọng rằng việc thử nghiệm đã được thực hiện trên một chiếc xe xăng, trong khi kết quả tốt hơn thường thấy trên động cơ diesel.

Đọc bài viết trên forum và tham gia vào cuộc tranh luận.

Trang Autoplus


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *