Doping nước trong Autoplus 895


Chia sẻ bài báo này với bạn bè của bạn:

Một chiếc xe bị pha nước với quy trình Pantone (hoặc theo hệ thống G từ quá trình Pantone) đã được thử nghiệm trong số mới nhất của Autoplus.

Ce test a été effectué dans le cadre de tests comparatifs sur les economiseurs « miracles » de carburant.

Điều thú vị cần lưu ý là đây là le dopage à l’eau est le seul « economiseur » qui a convaincu ( au moins sur la baisse de consommation ) les journalistes d’autoplus. Mặt khác, nó là một chút thất vọng rằng việc thử nghiệm đã được thực hiện trên một chiếc xe xăng, trong khi kết quả tốt hơn thường thấy trên động cơ diesel.

Đọc bài báo trên diễn đàn và tham gia vào cuộc tranh luận.

Trang Autoplus


Nhận xét trên Facebook

Để lại một bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *